Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

 

Acreditació del nivell de llengua catalana.

 

 

 

Subsinspector Policia Local - Provisió llocs de feina - Promoción interna.

 

Data Publicació: 18 desembre 2015

Mitjà Publicació: Resolució de batlia

 

Convocatòria pública per a la cobertura de lloc de feina de COORDINADOR SOCIOCULATURAL I DE TERCERA EDADT a la Llar de Calvià, SA.

 

Data Publicació: 9 desembre 2015

Mitjà Publicació: Tauler d'anuncis, web municipal i web Llar Calvia S.A

 

Convocatòria pública per a la cobertura del lloc de feina COORDINADOR DE SERVEIS a la Llar de Calvià, SA.

 

Data Publicació: 9 desembre 2015

Mitjà Publicació: Tauler d'anuncis, web municipal i web Llar Calvia S.A

 

Convocatòria pública per a la selecció del personal docent per impartir competències bàsiques a projectes de millora de l'ocupabilitat dels treballadors desocupats de més edat.

 

Data Publicació: 4 desembre 2015

Mitjà Publicació: Tauler d'anuncis i web municipal

 

Convocatòria pública per a la selecció del personal directiu, docent de suport pedagògic i administratiu de diversos programes mixts de formació i ocupació per a joves de garantia juvenil.

 

Data Publicació: 2 desembre 2015

Mitjà Publicació: Tauler d'anuncis i web municipal.

 

Convocatòria pública per a la selecció de personal docent del programa de formació professional bàsica (IFOC) .

Data Publicació: 24 novembre 2015

Mitjà Publicació: Tauler d'anuncis i web municipal.

 

Suport tècnic adscrit al servei de Cultura - Provissió lloc de feina - Comissió de serveis.

 

Data Publicació: 20 novembre 2015

Mitjà Publicació: Resolució de batlia

 

Inspector/a policia local - Provisió lloc de feina - Comissió de serveis. (Procès finalitzat)

 

Data Publicació: 20 novembre 2015

Mitjà Publicació: Resolució de batlia

 

 Tècnic/a INEF - Borsí - Concurs.

Data Publicació: 19 novembre 2015

Mitjà Publicació: BOIB 171

 

Tècnic/a mediambient - Borsí - Concurs.

 

Data Publicació: 19 novembre 2015

Mitjà Publicació: BOIB 171

 

Administratiu - Borsí - Concurs.

 

Data Publicació: 31 octubre 2015 

Mitjà Publicació: BOIB 159

 

Auxiliar administratiu - Borsí - Concurs.

 

Data Publicació: 31 octubre de 2015

Mitjà Publicació: BOIB 159

 

Cap de servei manteniment - Provisió llocs de feina - Comissió de serveis. (Procès finalitzat)

 

Data Publicació: 15 setembre 2015.

Mitjà Publicació: BOIB 136

Cap de servei sistemes d'informació, organització i qualitata - Provisió llocs de feina - Comissió de serveis. (Procès finaltizat)

 

Data Publicació: 15 setembre 2015.

Mitjà Publicació: BOIB 136

 

Cap secció serveis comuns IFOC - Comissió de serveis - Promoció interna. (Procès finalitzat)

 

Data Publicació: 08 setembre 2015.

Mitjà Publicació: Resolució de batlia

 

Cap de Policia Local - Provisió llocs de feina - Comissió de serveis. (Procès finalitzat)

 

Data Publicació: 10 setembre 2015.

Mitjà Publicació: BOIB 134

 

Tècnic/a d'administració general - Comissió de serveis - Promoció interna.

 

Data Publicació: 01 setembre 2015.

Mitjà Publicació: Resolució de batlia

 

Inspector/a Comerç - Comissió de Serveis - Promoció Interna. (Procés finalitzat)

 

Data Publicació: 26 agost 2015.

Mitjà Publicació: Resolució de baltia

 

Cap sub-servei procediments, protocols i qualitat - Provisió llocs de feina - Promoció interna. (Procés finalitzat)

 

Data Publicació: 18 agost 2015.

Mitjà Publicació: Resolució de baltia

 

Cap sub-servei gestió administrativa - Provisió llocs de feina - Promoció interna. (Procés finalitzat)

 

Data Publicació: 18 agost 2015.

Mitjà Publicació: Resolució de batlia

 

Tècnic/a d'administració general - Comissió de serveis - Promoció interna.

 

Data Publicació: 18 agost 2015.

Mitjà Publicació: Resolució de batlia

 

Lletrat/da - Comissió de serveis - Promoció interna. (Procés finatlitzat)

 

Data Publicació: 18 agost 2015.

Mitjà Publicació: Resolució de batlia

 

Xofer - Provisió de llocs de feina - Promoció interna. (Procés finalitzat)

 

Data Publicació: 10 agost 2015.

Mitjà Publicació: Resolució de batlia

 

Coordinador/a de joventut i participació ciutadana - Provisió de llocs de feina - Promoció interna. (Procés finalitzat)

 

Data Publicació: 10 agost 2015.

Mitjà Publicació: Resolució de batlia.

 

 

Convocatòria pública de llocs de treball de l'Institut de Formació i Ocupació de Calvia (IFOC) .

 

Data Publicació: 10 agost 2015.

Mitjà Publicació: Tauler d'anuncis i web municipal

.

Subinspector de Policia - Provisió de llocs de feina - Promoció interna. (Procés finalitzat)

 

Data Publicació: 7 agost 2015.

Mitjà Publicació: Resolució de batlia.

 

Oficial de Policia - Provisió de llocs de feina - Promoció interna. (Procés finalitzat)

 

Data Publicació: 7 agosto 2015

Mitjà Publicació: Resolució de batlia.

 

Xofer - Provisió de llocs de feina - Promoció interna.

 

Data Publicació: 17 juliol 2015

Mitjà Publicació: Resolució de batlia.

 

Oficial fontaneria - Concurs-oposició - Promoció interna.

 

Data Publicació: 25 maig 2015

Mitjà Publicació: BOE 124

 

Oficial electricista - Concurs-oposició - Promoció interna.

 

Data Publicació: 25 maig 2015

Mitjà Publicació: BOE 124

 

Ajudant obres - Concurs-oposició - Promoció interna.

 

Data Publicació: 9 març 2015

Mitjà Publicació: BOE 58

 

Oficial jardineria - Concurs-oposició - Promoció interna.

 

Data Publicació: 9 març 2015

Mitjà Publicació: BOE 58

 

Ajudant mècanic - Concurs-oposició - Promoció interna.

 

Data Publicació: 9 març 2015

Mitjà Publicació: BOE 58

 

Ajudant electricista - Concurs-oposició - Promoció interna.

 

Data Publicació: 9 març 2015

Mitjà Publicació: BOE 58

 

Ajudant jardineria - Concurs-oposició - Promoció interna.

 

Data Publicació: 9 març 2015

Mitjà Publicació: BOE 58

 

Ajudant pintor - Concurs-oposició - Promoció interna.

 

Data Publicació: 9 març 2015

Mitjà Publicació: BOE 58

 

Ajudant xofer - Concurs-oposició - Promoció interna.

 

Data Publicació: 9 març 2015

Mitjà Publicació: BOE 58

 

Ajudant esports - Concurs-oposició - Promoció interna.

 

Data Publicació: 9 març 2015

Mitjà Publicació: BOE 58

 

Oficial protecció civil - Concurs-oposició - Promoció interna.

 

Data Publicació: 9 març 2015

Mitjà Publicació: BOE 58

 

Oficial medi ambient - Concurs-oposició - Promoció interna.

 

Data Publicació: 9 març 2015

Mitjà Publicació: BOE 58

 

Oficial obres - Concurs-oposició - Promoció interna.

 

Data Publicació: 9 març 2015

Mitjà Publicació: BOE 58

 

Oficial esports - Concurs-oposició - Promoció interna.

 

Data Publicació: 9 març 2015

Mitjà Publicació: BOE 58

 

Policia Local - Concurs-oposició - Torn lliure.

 

Data Publicació: 24 febrer 2015

Mitjà Publicació: BOE 47

 

Bibliotecari/a - Concurs-oposició - Promoció interna.

 

Data Publicació: 24 febrer 2015

Mitjà Publicació: BOE 47

 

Tècnic/a de gestió - Concurs-oposició - Promoció interna.

 

Data Publicació: 24 febrer 2015

Mitjà Publicació: BOE 47

 

Tècnic/a d'administració general - Concurs-oposiciò - Promoció interna.

 

Data Publicació: 24 febrero 2015

Mitjà Publicació: BOE 47

 

Administratiu/va - Concurs-oposició - Promoció Interna.

 

Data Publicació: 12 gener 2015

Mitjà Publicació: BOE 10

 

Auxiliar Administratiu/va - Concurs-oposició - Promoció Interna.

 

Data Publicació: 12 gener 2015

Mitjà Publicació: BOE 10