Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Perfil del Contractant 

El Perfil del Contractant és el lloc de la pàgina web de les administracions públiques en el qual es publica la informació relativa a la contractació administrativa, com ara els anuncis de licitació, les adjudicacions provisionals i definitives i els plecs de contractació. El perfil del contractant de l'Ajuntament de Calvià i dels seus ens dependents es troba allotjat en la Plataforma de contractació del Sector Públic. En la plataforma es poden consultar les licitacions publicades des del passat 9 de març de 2018, data de l'entrada en vigor de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, tant de l'Ajuntament de Calvià, com de Calvià 2000, Llar de Calvià, IMEB, Oficina Municipal de Tributs i Fundació Calvià.

En el Servei de Contractació de l'Ajuntament de Calvià, c/ Julià Bujosa Sans, batle, núm. 1, 07184 Calvià, telèfon 971 139157, disposau d'atenció a l'efecte de resoldre dubtes, de dilluns a divendres en horari d'atenció al públic de 9 a 14h. A l'efecte de realitzar aclariments i consultes sobre la documentació publicada al perfil del contractant, aquestes s'hauran de fer a través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic. Els horaris de suport de la DGPE són de dilluns a dijous de 9 a 19 hores i divendres de 9 a 15 hores. Telèfon 915241242. Correu electrònic: licitacione@minhap.es. Per a més informació poden consultar les següents guies sobre el funcionament de la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

PLA ANUAL DE CONTRACTACIÓ
L'article 28.4° de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic diu que: "Les entitats del sector públic programaran l'activitat de contractació pública, que desenvoluparan en un exercici pressupostari o períodes pluriennals i donaran a conèixer el seu pla de contractació anticipadament mitjançant un anunci d'informació prèvia previst en l'article 134 que almenys reculli aquells contractes que quedaran subjectes a una regulació harmonitzada”.

Pla anual de contractació de l'Ajuntament de Calvià:
Pla anual de contractació corresponent a l'exercici 2023 - PDF 
Pla anual de contractació corresponent a l'exercici 2022 - PDF -   XLS 
Pla anual de contractació corresponent a l'exercici 2021 - PDF
Pla anual de contractació corresponent a l'exercici 2020 - PDF

Pla anual de contractació de l'Institut Municipal d'Educació i Biblioteques (IMEB):
Pla anual de contractació corresponent a l'exercici 2023 - PDF 
Pla anual de contractació corresponent a l'exercici 2022 - PDF

Informació revisada: gener 2023