Ir al contenido de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Tu Ayuntamiento

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calvia Ciudadania Calvia Conoce Calvia

Tècnic/a de gestió - Borsí - Concurs.

Resultats definitius.
Requeriment de subsanació de deficiències fins dia 14 de març.
Resultats valoració mèrits. Presentació al·legacions fins dia 2 de març
Resultats definitius exercici únic.
Resultats exercici únic. Presentació al·legacions fins dia 27 de gener.
Relació definitiva d'admesos i exclosos i convocatòria exercici únic.
Relació provisional d'aspirants admesos i exclosos. Data límit per subsanar fins el dia 27 d'octubre.
Decret de modificació de la base 5. Presentació de sol·licituds fins dia 5 d'octubre.
Bases. Presentació sol·licituds fins dia 2 de setembre.