Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calvià Ciutadania Coneix Calvià

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Obert el termini per ajudes anuals de lloguer

 Octubre 2020

OBERT EL TERMINI PER A SOL·LICITAR AJUTS ORDINÀRIES DE LLOGUER D'HABITATGE HABITUAL

Enllaç web d'Habitatge

L'Ajuntament de Calvià convoca ajuts anuals a l'lloguer de l'habitatge quatre mesos després que es convoquessin les ajudes extraordinàries al lloguer Covid-19.
Així, fins al 16 de novembre de 2020 els veïns i veïnes de Calvià que compleixin amb els requisits podran accedir a una ajuda per a la qual l'Ajuntament de Calvià ha pressupostat una quantitat de 350.000 euros, que es podran veure incrementats en cas que no sigui suficient per subvencionar totes les peticions que comptin amb els requisits, ja que l'Ajuntament tracta aquest tipus d'ajudes com un dret.
En aquesta convocatòria es flexibilitza un dels requisits, i és que la persona sol·licitant no haurà d'acreditar que hagi dipositat la fiança del contracte de lloguer davant l'organisme competent, l'Ibavi.

Presentació de les sol·licituds
Les sol·licituds podran presentar fins al 16 de novembre.
Prioritàriament, les sol·licituds s'hauran de presentar de forma telemàtica a través del Registre electrònic comú de l'Administració General de l'Estat, o, en cas de disposar de certificat digital o DNI electrònic, podran presentar la sol·licitud mitjançant el formulari * creat específicament per a aquesta convocatòria i al qual es podrà accedir a través d'aquest ENLLAÇ
* Presentació mitjançant formulari: ha d'estar degudament emplenat i aportar el model de sol·licitud d'ajuda al lloguer d'habitatge 2020 emplenat i signat.
Per qualsevol dubte i per ajudar a realitzar els tràmits l'Ajuntament ha posat a disposició dels ciutadans i ciutadanes, a més, l'Oficina digital d'atenció a la ciutadania OAC 360º, un servei d'acompanyament per a tràmits en línia, de dilluns a divendres, de les 8 a les 20 h, i a què es pot accedir a través de el telèfon 871 510 091, mitjançant el correu electrònic oac360@calvia.com, o mitjançant el servei Crida'm al qual es pot accedir mitjançant aquest ENLLAÇ
Només en casos molt excepcionals es podrà realitzar de forma presencial sol·licitant cita prèvia.

 GUIA PER A AJUDES ANUALS LLOGUER CALVIÀ

QUI HO POT DEMANAR?

 • La persona sol·licitant ha d'estar empadronat / da al municipi de Calvià.
 • La persona sol·licitant ha de tenir un lloguer amb un preu no superior als 900 euros mensuals.
 • Que l'habitatge de lloguer sigui la seva residència habitual.
 • Que la base imposable de (IRPF de l'2019) dels seus ingressos NO sigui superior a l'triple IPREM (1.700 euros a al mes de mitjana o 22.558,77 euros anuals (a comprovar a la casella 0435 i 0460 de la Declaració anual de l'IRPF), i per al cas de família nombrosa general de 30.078.36 euros i la família nombrosa especial 37.597,95 euros.
 • Que NO HAGIN SOL·LICITAT ALTRES AJUDES al lloguer en el període de setembre 2.020 a agost 2.021.

QUÈ HA DE PRESENTAR?

 • Document de DECLARACIÓ RESPONSABLE de la SOL·LICITUD D'AJUDA A EL LLOGUER, pel qual autoritza l'Administració a recollir les dades necessàries per a la seva tramitació, degudament emplenat i signat. El trobareu en aquest ENLLAÇ
 • Còpia COMPLETA DEL CONTRACTE DE lloguer- SIGNAT A CADASCUNA DE LES pàgines- del seu habitatge situat al municipi de Calvià. S'exceptua la seva presentació en el cas que ja estigui en els arxius de l'departament d'habitatge i continuï vigent i en les mateixes condicions.

QUANTS DOBLERS ES REBRIA?
Fins al 40% de la renda de l'habitatge objecte del contracte de lloguer sigui igual o inferior a 900 euros mensuals.

DURANT QUANT TEMPS?
Es pot demanar del dia 18 d'octubre de 2020 al 16 de novembre de 2.020.

ALTRES INFORMACIONS IMPORTANTS

 • Període de validesa: lloguers dels mesos de setembre 2020 agost 2021.
 • No ha de presentar fiança.
 • No és compatible amb una altra ajuda de lloguer sol·licitada durant el mateix període de setembre de 2020 a agost de 2021.
 • Els documents s'han de presentar en format PDF / Imatge.
 • No ho poden sol·licitar: Qui tingui un altre habitatge en titularitat o cotitularitat.
 • EXCEPTE SI:
  es té un % per herència.
  no pugui disposar d'ell per estar afectat per un usdefruit, divorci o sentència.
  per discapacitat o per no adaptar-se a les seves necessitats.
 • Únicament s'admeten aquelles mensualitats (rebuts) de lloguer degudament domiciliades en una entitat financera o de crèdit o dutes a terme mitjançant transferències bancàries.
 • NO S'ADMETEN REBUTS EN MÀ o que no es corresponguin amb la mensualitat concernent.