Català   Castellano  

Identificació Avís

 
Introduïu les dades sol·licitades de l'avís del 2018, o bé de l'avís o rebut del 2017
   
Identificació del Subjecte Passiu
NIF/NIE/CIF:
   
Numeració del codi de barres de l'avís (deixar en blanc si no apareix)
ENTIDAD MOD REFERENCIA IDENTIFICACION IMPORTE
2
Emprau l'entitat 072515 si la tassa és de fems o de tractament residus sòlids i l'entitat 070117 en altres casos
  Emprau , com a separador de decimals
   
Ubicació de la informació demanada sobre l'avís de pagament:
   
Si el vostre document no té codi de barres, avançau a la següent pantalla polsant sobre Continuar