Per poder realitzar les operacions de firma heu de descarregar-vos i instal·lar-vos l'aplicació AutoFirma del portal d'administració electrònica en el següent enllaç:

http://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html

 

Com firmar en dispositius mòbils

Per poder executar les operacions de firma des de un dispositiu mòbil heu de descarregar-vos les aplicacions natives del projecte Cliente @firma:

Si empreu un dispositiu Google Android podeu descarregar-vos l'aplicació a:

Android app on Google Play

Si empreu un dispoisitiu Apple iOS podeu descarregar-vos l'aplicació a:

Per a usuaris avançats. Requisits per poder firmar emprant applets java en el seu navegador

Podeu verificar si el vostre sistema compleix amb els requisits per a l'execució de l'applet java de firma a: http://explotacion.mtin.gob.es/miniAfirmaTest

Entorns d'execució de Java suportats:

 

 

Sistemes operatius suportats

 

Navegadors Web suportats

Nota per a usuaris de Firefox 9 o superior iWindows XP o Windows Server 2003: La càrrega del magatzem de claus icertificats de Firefox 9 o superior per part del MiniApplet @firma necessita que el sistema tengui instal·lats els entorns d'execució redistribuïbles de Microsoft Visual C++ DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES MiniApplet @firma 10 2005 y 2013. Si no consegueix accedir als seus certificats i claus privades des de el MiniApplet @firma, necessitarà descarregar-los i instal·lar-los manualment. Les pot descarregar de: "

El procés d'instal·lació pot requerir permisos d'administrador.

Habilitació d'Applets de Java en navegador Web (qualsevol entorn operatiu)

A qualsevol entorn operatiu actual, i motivat pels riscos de seguretat que implica, es necessari habilitar els Applets de Java en els navegadores Web. Per a això, és necessari seguir un procés que és diferent segons el navegador Web, i que pot variar segons el sistema operatiu. Consulteu la documentació del navegador Web per obtenir instruccions sobre com habilitar els Applets de Java, i segueixi atentament les indicacions d'Oracle per a aquest procés, que pot trobar a: http://java.com/en/download/help/enable_browser.xml

Compatibilitat amb Apple OS X: Els Applets de Java en OS X amb Safari tenen restringit per defecte l'accés al sistema d'arxius, cosa que pot causar certa confusió amb el MiniApplet Cliente @firma en OS X, perquè dona l' impressió de funcionar bé, però quan es solicita obrir o desar un arxiu, no es possible. El que l'usuari aprecia en intentar obrir un arxiu és que el diàleg de selecció s'obri, però no mostra cap arxiu: Per a aconseguir que el MiniApplet tengui accés no restringit al sistema d'arxius de l'usuari és necessari que aquest configuri Safari per habilitar el "Modo Inseguro" per a aquest lloc Web. Per això, segueixi les indicacions d'Apple, que pot trobar aquí:

http://support.apple.com/kb/HT5954