Ir al contenido de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Tu Ayuntamiento

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calvia Ciudadania Calvia Conoce Calvia

Licitacions 2018

EXPOSICIÓ PÚBLICA L'EXPEDIENT DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DIRECTA DE L'ÚS PRIVATIU DE L'EDIFICI “SES PORQUERES” SITUAT EN LA FINCA GALATZÓ, QUALIFICAT COM BÉ DE DOMINI PÚBLIC, PER A LA SEVA REFORMA I ADEQUACIÓ COM A REFUGI DE MUNTANYA I POSTERIOR INTEGRACIÓ A LA XARXA DE REFUGIS DE LA RUTA DE PEDRA EN SEC GESTIONADA PEL CONSELL DE MALLORCA. Juny 2018.

EXP. 19/18 PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT DE "SERVEI DE REALITZACIÓ D'ENQUESTES PER DONAR A CONÈIXER EL GRAU DE SATISFACCIÓ DELS TURISTES DURANT L'EXERCICI 2018"

EXP. 16/18 PROCEDIMENT OBERT AMB DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ DEL "SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES DE LES VIES PÚBLIQUES DEL TERME MUNICIPAL DE CALVIÀ, LA SENYALITZACIÓ DE LES VIES PER ESDEVENIMENTS, OBRES O ALTRES CIRCUMSTÀNCIES, LA GESTIÓ ADMINISTRATIVA DELS EXPEDIENTS D'ABANDONAMENT I EL TRACTAMENT DELS VEHICLES AL FINAL DE LA SEVA VIDA ÚTIL"  NOTA ACLARIDORA     DECLARAT DESERT

EXP. 15/18 PROCEDIMENT OBERT AMB DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ DEL "SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ PER L'ICE"

EXP. 8/18 PROCEDIMENT OBERT AMB DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ DEL "SERVEI D'ORIENTACIÓ, ASSESSORAMENT JURÍDIC I INTERMEDIACIÓ EN TEMES D'HABITATGE HABITUAL DIRIGIT A POBLACIÓ EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT SOCIAL". NOTA ACLARIDORA

EXP. 12/18 PROCEDIMENT OBERT AMB DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ  "OBRES DE REFORMA I MILLORA EN CEMENTIRIS DE CALVIÀ I ÉS CAPDELLÀ"  DECLARAT DESERT

EXP. 4/18 PROCEDIMENT OBERT AMB DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ DEL "SERVEI DE VIGILÀNCIA, SALVAMENT I SOCORRISME AL LITORAL DEL MUNICIPI DE CALVIÀ (PLATGES I COSTES)".

EXP. 7/18 PROCEDIMENT OBERT AMB DIVERSOS CRITERIS D' ADJUDICACIÓ PER AL "SERVEI DE TRANSPORTE ADAPTAT PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT A CENTRES ESPECÍFICS DE FORMACIÓ, OCUPACIÓ I  ATENCIÓ INTEGRAL

EXP. 1/18L PROCEDIMENT OBERT AMB DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ PER A L'"EXPLOTACIÓ DEL BAR DE SERVEIS N.1 DE SANTA PONÇA" Nota Aclaridora Nota Aclaridora II

EXP. 3/18 PROCEDIMENT OBERT AMB DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ "CONTRACTE D'ARRENDAMENT D'UNA NAU PER A L'AGRUPACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL DE CALVIÀ"

EXP. 6/18 PROCEDIMENT OBERT AMB DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ PER LA "EXPLOTACIÓ I GESTIÓ DEL BAR-CAFETERIA DEL CAMP DE FUTBOL DE PEGUERA. CALVIÀ"

EXP. 5/18 PROCEDIMENT OBERT AMB DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ PER LA "EXPLOTACIÓ I GESTIÓ DEL BAR-CAFETERIA DEL PAVELLÓ ESPORTIU DE GALATZÓ. CALVIÀ"