Ir al contenido de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Tu Ayuntamiento

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calvia Ciudadania Calvia Conoce Calvia

Pressuposts i contractes menors 2017

EXP. 138/17 "SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE FINESTRES".DESISTIT

EXP. 137/17 "SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UNA NOVA MÀQUINA REFREDADORA  AL GIMNÀS DEL POLIESPORTIU DE PEGUERA."ADJUDICAT.

EXP. 136/17 "SERVEI  DE TREBALL COMUNITARI A L'ÀMBIT DELS DRETS DE LA INFÀNCIA"

EXP. 135/17 "CONTRACTACIÓ D'UN ESTUDI PER A LA REGENERACIÓ I MILLORA DEL TEIXIT  COMERCIAL DE CALVIÀ". DESISTIT

EXP. 134/17 "CONTRACTACIÓ MIXTA D'UNA OBRA PEL SUBMINISTRAMENT I LA INSTAL·LACIÓ D'UNA BARANA A LA REDONA NÚM. 5 DE LA CARRETERA D'ANDRATX, SON CALIU, CALVIÀ". ADJUDICAT.

EXP. 133/17 " CONTRATACIÓ DE LES ATRACCIONS I MONITORS DE L'ESDEVENIMENT NEULA PARC 2017".  ADJUDICAT.

EXP. 132/17 "ADQUISICIÓ D'ÁRBRES PELS  AGRICULTORS DEL TERME MUNICIPAL DE CALVIÀ".ADJUDICAT.

 EXP 131/17 "SUBMINISTRAMENT D' ADOB ECOLÒGIC, COMPLEX 15-15-15, SULFAT AMÒNIC I SUPERFOSFAT DE CAL, DESTINATS A AGRICULTORS DEL TERME MUNICIPAL DE CALVIÀ". ADJUDICAT.

EXP. 130/17 "SERVEI PER  DUR A TERME LA REVISIÓ PARCIAL DEL PADRO MUNICIPAL D'HABITANTS DE CALVIÀ." ADJUDICAT.

EXP. 128/17 "SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE LA FUSTERIA DELS LOCALS DE TERCERA EDAT DE CALVIÀ". ADJUDICAT.

EXP. 125/17 "CONTRACTACIÓ PER A L'ELABORACIÓ DE PLANS OPERATIUS D'EMERGENCIA"

EXP. 124/17 "SUBMINISTRAMENT LEDS PER A LES INSTAL·LACIONS DE L'IFOC EN SON FERRER I PALMANOVA".ADJUDICAT.

EXP. 123/17 "CONTRACTE D' ATRACCIONS I DEL SERVEI DE MONITORS DE L'ESDEVENIMENT NEULA PARC 2017". ADJUDICAT.

Exp. 122/17 "CONTRACTACIÓ DE 3 CARROSSES PER A LA CAVALCADA DE REIS MUNICIPAL 2018". ADJUDICAT

EXP. 121/17"SERVEI DE SUPORT AL MANTENIMENT DELS EQUIPS INFORMÀTICS DEL IFOC". ADJUDICAT.

EXP. 120/17 "SUBMINISTRAMENT DE TAULES, CADIRES I CARPES".ADJUDICAT

EXP. 119/17  "SERVEI DE TRANSPORT REGULAR D'ÚS ESPECIAL ENTRE INSTITUTS D'ENSENYAMENT SECUNDARI I DIFERENTS PUNTS DEL TERME MUNICIPAL DE CALVIÀ I VICEVERSA". ADJUDICAT

EXP. 116/17 "CONTRATACIÓN DE UN PORTAL WEB DE PRESUPUESTOS DEL AYUNTAMIENTO DE CALVIÀ". ADJUDICADO.

EXP. 115/17 "IMPLANTACIÓ I MANTENIMENT DEL SOFWARE PARTICIPA CALVIÀ"