Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Prestacions domiciliāries

Les prestacions domiciliàries són serveis que ofereix l'Ajuntament de Calvià en el marc de l'atenció social i que es realitzen en el domicili de la persona beneficiària, mitjançant personal qualificat i supervisat. Entre aquests serveis es troben un conjunt d'actuacions preventives, rehabilitadores i d'atenció a les persones i unitats de convivència amb dificultats per al desenvolupament d'algunes activitats de la vida diària.

Servei d'Ajuda a Domicili (SAD)

El Servei d'Ajuda a domicili és una prestació social bàsica destinada a facilitar el desenvolupament o manteniment de l'autonomia de les persones en la seva pròpia llar, prevenir o tractar el deteriorament individual i promoure les condicions favorables en les relacions familiars i de convivència. D'aquesta manera es pretén contribuir a la integració i permanència de les persones en el seu entorn habitual, mitjançant l'adequada atenció i suport de tipus personal, domèstic, educatiu i assistencial.

Servei de menjar a domicili

El servei de lliurament del dinar i/o del sopar a domicili, els 365 dies de l'any, que té la finalitat de prevenir eventuals situacions de malnutrició entre persones grans i d'evitar riscos d'accidents a la llar. El servei està dirigit a persones empadronades i residents a Calvià, amb edat igual o superior als 65 anys, que presentin una situació de risc que dificulti la preparació dels menjars. Persones grans que viuen soles, o que, tot i conviure amb altres persones adultes, aquestes no puguin atendre les seves necessitats alimentàries.

La persona beneficiària d'aquests serveis, segons sigui la seva situació, podrà rebre el servei pagant el 100% del cost, el 50%, o fins i tot de forma gratuïta.

Servei de teleassistència

El Servei de Teleassistència Domiciliària consisteix en la prestació d'un servei que a través de la línia telefònica i amb un equipament de comunicacions i informàtic específic situat al centre d'atenció, permet a les persones usuàries, des del seu domicili, posar-se en contacte amb el centre d'atenció durant les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any i ser ateses per personal específicament preparat per donar resposta adequada a la necessitat presentada, bé per si mateix o mobilitzant altres recursos humans o materials, propis de la persona usuària o existents en la comunitat.

Sol·licitud

Les persones que estiguin interessades a sol·licitar aquest servei, han de demanar cita en els centres de Serveis Socials municipals, on se'ls facilitarà més informació, se'ls ajudarà a tramitar la seva sol·licitud, i es valorarà si la persona reuneix les condicions per ser beneficiària del servei.