Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Casita

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

PGOU - Pla Gral Ordenaciķ Urbana 2000

DOCUMENT DEROGAT per  l'Adaptació del Pla General d'Ordenació Urbana de Calvià al Pla Territorial Insular de Mallorca aprovat definitivament amb prescripcions al BOIB el 28 d'agost de 2009 (BOIB núm. 126 EXT.)

A l'any 1996 s'inicià la revisió del Pla General de Urbanisme de 1991. L'11 de juliol de 2000 es va dur a terme l'aprovació definitiva per part de la Comissió Insular d'Urbanisme, que suposà el compliment de la iniciativa núm. 1 de l'Agenda Local 21. 

Objectius

  1. Desclassificació de 1.600 hectàrees de sòl urbanitzable i reducció del sostre poblacional.
  2. Consolidació d'un 82,4% de sòl rústic davant a un 17,6% de sòl urbà o urbanitzable.
  3. Limitació dels ritmes de creixement en sòl urbà: es frena el creixement de forma que no superi l'1% anual.
  4. Construcció de noves edificacions amb criteris ecorresponsables, més ecològics.
  5. Promoció d'habitatges acollits a algun règim de protecció oficial, siguin de caràcter públic o privat i en diferents nuclis de població.
  6. Rehabilitació integral dels espais turístics i residencials.
  7. Creixement hoteler de 4 o 5 estrelles.
  8. Reconversió i modernització del comerç i la restauració.
  9. El Passeig Calvià és un nexe d'unió del municipi: creació d'una xarxa d'itineraris d'interès ambiental i paisatgístic i aquesta via parc es proposa com a alternativa a l'autopista de Ponent.

DOCUMENT ACTUALITZAT QUE INCORPORA LES DARRERES MODIFICACIONS DE PLANEJAMENT APROVADES FINS A LA DATA DE JUNY 2006


undefined

 

DOCUMENT ESCRIT (en castellà)

 

 

 

      DOCUMENT GRÀFIC